giông bão

Kỹ năng an toàn khi xảy ra giông bão cần chú ý

Khi xảy ra giông bão cần tránh xa các cây to Khi xảy ra giông bão cần tránh xa các cây to Khi trời tối