Nguyên nhân chủ yếu gây ra bỏng

do axit: Có 3 loại axit vô cơ mạnh như H2SO4, HNO3, HCL, ngoài ra còn có axit phenol và tricloaxetic.

1. Bỏng do tác động nhiệt
Đây là loại bỏng thường gặp nhất chiếm 80-93% số ca bỏng hiện nay
Bỏng do nhiệt khô: do lửa, tia lửa điện, kim loại nóng chảy
Bỏng do nhiệt ướt: nước sôi, thức ăn sôi nóng, dầu mỡ sôi nhiệt độ 180 oC và hơi nước nóng từ 90 oC trở lên.
Bỏng do tác động nhiệt
2.Bỏng do hóa chất
Có 2 loại bỏng do bazo và bỏng do axit
Bỏng do bazo: Các loại bazo đặc mạnh gây mạnh như NaOH, KOH, Ca(OH)2. Đặc biệt là vôi đang tôi vừa do sức nhiệt và vừa do độ bazo
Bỏng do axit: Có 3 loại axit vô cơ mạnh như H2SO4, HNO3, HCL, ngoài ra còn có axit phenol và tricloaxetic.

Bỏng do hóa chất
3.Bỏng do điện
Bỏng do tia lửa điện: Tia lửa điện bỏng theo cơ chế nhiệt do nhiệt độ rất cao và trong thời gian rất ngắn
Bỏng do dòng điện: Là tổn thương toàn thân và tại chỗ khi có dòng điện chạy qua cơ thể.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *