Các biện pháp phòng cháy khi đang trong quá trình sản xuất

Thiết kế lắp đăt hệ thống xả sự cố chất lỏng, chất khí và sơ tán chất rắn khi có sự cố cháy xảy ra.

Quy hoạch, kết cấu xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, nhà xưởng.

Xây dựng các tiêu chuẩn, nội quy an toàn PCCC đối với từng quy trình sản xuất.

Thay thế các chất nguy hiểm cháy bằng các chất không cháy hoặc ít nguy hiểm cháy hơn. Bố trí thích hợp các thiết bị công nghệ, sử dụng các thiết bị tự động điều chỉnh áp suất, nhiệt độ.

Thiết kế lắp đăt hệ thống xả sự cố chất lỏng, chất khí và sơ tán chất rắn khi có sự cố cháy xảy ra.

Phổ biến kiến thức và tuyên truyền cho các cán bộ công nhân viên kiến thức về để đảm bảo an toàn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *